Bu Blogda Ara

25 Ağustos 2011 Perşembe

İkaros

Ortasında resmi nişanı "İkaros figürü" bulunan, Yunan Hava Kuvvetleri Akademisi'nin logosu, 
Yunan mitolojisinde, İkaros [Latince, Icarus (İkarus) yazılır; geleneksel olarak İngilizce’deki kökeni; Yunanca: Ἴκαρος,Íkaros, Etrurya Dili: Vikare sözcüğünden gelmektedir], usta zanaatçı Daidalos’un oğludur. İkaros hakkında anlatılan ana hikaye, kendisinin, babasının kuş tüyü ile bal mumundan yaptığı kanatlarla, Girit’ten kaçma girişimidir. "Güneşe çok yakın uçmaması" uyarılarına kulak asmamış ve eriyen bal mumu, onun, düşerek ölmesine neden olmuştur. Mit, konu bakımından, - babasının güneş arabasına binerken, kontrolünü kaybedip, dünyaya düşüp yakmak üzere iken, felaketin artmaması için, Zeus'un yıldırımları sonucu ölen-  Phaëton’unki ile – her ikisi de, genellikle kibir veya başarısızlığa uğrayan hırs konusundaki facialı (trajik) örnekler olarak ele alınmaktadır- benzerlik gösterir ve çoğunlukla, sanatta tasvir edilir. Günümüzde, Yunan Hava Kuvvetleri Akademisi, adını, İkaros’tan almaktadır; kendisi, Yunanistan’ın, gökleri fethetme girişiminin, mite özgü öncüsü olarak görülmektedir.

 Herbert James Draper'in "The Lament for Icarus" (İkaros için Matem) Tablosu. Etrafında, yas tutan periler görülüyor. İkaros'un  kanatları, cennet kuşuna dayanmaktadır. Dr. Justine Hopkins'e göre, Draper, İkaros'u, "Yarım asır sonra, James Dean gibi, hızlı yaşayıp, genç ölen ve güzel bir ceset bırakan, Ön-Raffaelocu Kardeşler'in ve sembolistlerin diğer kahramanları" ile özdeşleştirmektedir.